Get Adobe Flash player

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 50 min ago

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Fri, 29/01/2021 - 10:33

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานกรรมการบริหาร ๔ สถาบัน นายวรกิจ  อ่าวสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นางสาวธัญชนก  โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นายบุญเนตร  ห้องตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ และนางสาวพัชรี มานะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้น ณ ห้อง 63213 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

Wed, 27/01/2021 - 18:02

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิการิณีพียพัฒน รัฐสีมาคุณากรปียชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา

Wed, 27/01/2021 - 15:55

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วม มอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนให้กับเจ้าอาวาสวัดสามกอง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะนำขยะจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐโดยการเป็นจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ​โดยมีชาวบ้านในชุมชนรวมกินกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Tue, 26/01/2021 - 09:51

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์    ดร. สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร  ร่วมลงนามถวายพระพร และวางแจกันดอกไม้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
สมาคมศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสามัคคี

Mon, 18/01/2021 - 12:50

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทอดผ้าป่าสามัคคี นำโดย คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ประชาชน เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสมทบทุนสร้างอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ พุทธมณฑล จังหวัดสงขลา

18 มกราคม วันคล้ายวันวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

Mon, 18/01/2021 - 12:27


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพนะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์

Thu, 07/01/2021 - 10:15

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาโกโก้และผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการกับบริษัท ไทยบุรีโกโก้จำกัด ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับบริษัท ไทยบุรี โกโก้ จำกัด โดย นายสรวิศ จันทร์แท่น ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบุรีโกโก้ จำกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้วิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตโกโก้แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตั้งแต่การปลูก การจัดการผลผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาด และการบริการวิชาการแก่สังคม

ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

Wed, 06/01/2021 - 09:25

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะด้านเคหกิจเกษตร และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับพื้นที่ ในหัวข้อการทำแยมผลไม้ เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน เค้กฟักทองนึ่ง มายองเนสและน้ำสลัด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลาCongratulations Championship Bartender Andaman Competition 2020

Wed, 06/01/2021 - 09:16

Congratulations

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมคนเก่ง กับรางวัล Championship Bartender Andaman Competition 2020 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัล ฟรอเรสต้า จ.ภูเก็ต ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้  นายนวภัทร แก้วไทย ได้รับรางวัล the best flair   และรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1    นายภูริภัทร บัวพันธ์ ได้รับรางวัลthebestcocktail

เสวนา “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม

Wed, 06/01/2021 - 09:08

“คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดเสวนา “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา (กิจกรรมที่ 4)” ณ ห้องสุรศักดิ์ ยังวิเศษสุข ชั้น3 วัดเขาแก้ว ซึ่งมี ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรกฤต จิรานุกรม รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งป้อนข้อมูลคืนกลับชุมชน ภายใต้โครงการวิจัย “การหาแนวทางเพื่อสร้างเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา“ วิทยากร ประกอบด้วย 1.นายชรินทร์ เวชโอส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว 2.นางสาวจุตามาศ แก้วอารีย์ ประธานศูนย์สุขภาพสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 บ้านบางคา 3.นางสุนาถ เพ็ญศิริ อาจารย์ 3 ระดับ 9 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย เข้าฐานการเรียนรู้ (ต่อ) เจตคติที่มีต่ออาชีพเสริมด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นเรื่องผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลากระพง และไข่เค็มใบเตยกะทิสด กิจกรรม ฐานการเรียนรู้ เรื่อง “จิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม“นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เข้าพบปะ อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

Wed, 30/12/2020 - 17:05

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคาม 2563 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เข้าพบปะ ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการรับบริจาคโลหิต การขอความร่วมมือคณาจารย์นักศึกษาในการไปช่วยสอนโรงเรียน ตชด. อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี อ.จะนะ อ.สะเดา ร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมวันเด็ก และเรื่องการประชาสัมพันธ์ประติมากรรมเต้าคั่วและส้มโหนดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยท่านนายกเหล่ากาชาดยังได้มอบกระเช้าแมสผ้าซึ่งเป็นของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ให้กับท่านอธิการอีกด้วยส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19

Wed, 30/12/2020 - 17:02

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชากาแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19 ผู้รับมอบ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา โดยคุณหมอจิระวรรณ ชูทิพย์ หมอชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ชื่อว่า "นวัตกรรมเครื่องปั๊มเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบไร้สัมผัส" เป็นผลงานของ อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อสู้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  ข้อดีของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ สามารถปั๊มเจลได้แบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานผ่านเซนเซอร์ สามารถนับจำนวนครั้งการกดใช้ได้ และสามารถแสดงวันและเวลาที่ใช้ได้ด้วยครับ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง มทร.ศรีวิชัย ผลิตออกมาสำหรับการต่อสู้ต่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ปรึกษานวัตกรรมบริการทางวิชาการ เลือก http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/

อยากเป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติ" ต้องเลือก https://admission.rmutsv.ac.th

#RURS #มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคมอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารสงขลา ตรัง ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

Wed, 30/12/2020 - 16:55

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผศ.โกสินทร์ พัฒมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง 

ส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19

Wed, 30/12/2020 - 16:49

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19 ผู้รับมอบ - หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลทุ่งลาน จำนวน 4 เครื่อง - ผู้จัดการฝ่ายสถานที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง "นวัตกรรมเครื่องปั๊มเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบไร้สัมผัส" เป็นผลงานของ อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อสู้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ข้อดีของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ สามารถปั๊มเจลได้แบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานผ่านเซนเซอร์ สามารถนับจำนวนครั้งการกดใช้ได้ และสามารถแสดงวันและเวลาที่ใช้ได้ด้วยครับ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง มทร.ศรีวิชัย ผลิตออกมาสำหรับการต่อสู้ต่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย
โครงการสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนานวัตกรรม

Tue, 29/12/2020 - 17:04

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติก ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสุริยพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 
การกล่าวปาถกฐาพิเศษ : การจัดการขยะหรือวัสดุเหลือทิ้ง จากวาระแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนจังหวัดสงขลา 

การบรรยายพิเศษ โดย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งสู่ชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมี ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม การให้การสนับสนุนและความสำคัญของการวิจัย และมี ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ ผู้อำนวยการแผนวิจัย ได้กล่าวผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและขยะในชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การส่งมอบเครื่องย่อยพลาสติก ให้แกทีมบริหารหมู่บ้านและคณะกรรมการแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 

การเยี่ยมชมนิทรรศการวัสดุเหลือทิ้ง สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนเขารูปช้าง และกิจกรรมการเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบที่ดี "รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง


โครงการสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนานวัตกรรม

Tue, 29/12/2020 - 17:04

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติก ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสุริยพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 
การกล่าวปาถกฐาพิเศษ : การจัดการขยะหรือวัสดุเหลือทิ้ง จากวาระแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนจังหวัดสงขลา 

การบรรยายพิเศษ โดย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งสู่ชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมี ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม การให้การสนับสนุนและความสำคัญของการวิจัย และมี ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ ผู้อำนวยการแผนวิจัย ได้กล่าวผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและขยะในชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การส่งมอบเครื่องย่อยพลาสติก ให้แกทีมบริหารหมู่บ้านและคณะกรรมการแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 

การเยี่ยมชมนิทรรศการวัสดุเหลือทิ้ง สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนเขารูปช้าง และกิจกรรมการเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบที่ดี "รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง


คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์

Mon, 21/12/2020 - 15:24

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการ สนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์ เมืองเก่าสงขลา ซุ้มประตูบ่อเก๋ง ฝั่งหัวเขาแดงสู่มรดกโลก และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

การรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ฯ

Fri, 18/12/2020 - 18:07

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณสุรียพรรณ ณ สงขลา กล่าวเปิดงาน แล ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ ประจำปี 2563

Fri, 18/12/2020 - 12:46

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องพี่และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมฯ

Fri, 18/12/2020 - 12:34

กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย
1) เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง
2) ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง
3) ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 9 เครื่อง
4) โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด-ปิดผ่านระบบ Application จำนวน 10 เครื่อง และ
5) อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 17 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 50 เครื่อง
โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้
1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน และ
2) โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน


Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS