Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 22 min 57 sec ago

มทร.ศรีวิชัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Wed, 11/01/2017 - 14:30

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเตรียมอาหารเพื่อส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีถุงยังชีพ ข้าวสวย ข้าวเหนียว ไก่ทอด ไข่ต้ม น้ำพริกมะขาม น้ำพริกตาแดง น้ำดื่มและอาหารแห้ง นำส่งไปยังพื้นที่ ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒

Wed, 14/12/2016 - 16:04

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาทีและนำสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 3

Wed, 14/12/2016 - 08:49

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 1 ปี . ที่ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นในห้วงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ชาวราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เดือนละ 2 ครั้ง คือในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือน ณ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยฯและกิจกรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพุธที่สองของเดือน โดยทั้งสองกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Tue, 29/11/2016 - 10:01

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลาพร้อมด้วยประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

มทร.ศรีวิชัย รวมพลังแห่งความภักดี

Tue, 22/11/2016 - 11:36

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยมีการร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีแก่ประชาชนชาวไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมทำบุญตักบาตร

Tue, 15/11/2016 - 09:34
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thu, 10/11/2016 - 08:33
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาทีและนำสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙

Fri, 28/10/2016 - 16:36

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๔๖-๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโกศล อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อหารือและติดตามความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม

Thu, 27/10/2016 - 16:58

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปญฺโญ)  โดย พระเทพสุธรรมญาณ ประธานกรรมการมูลนิธิและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยาม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเสริมสร้างและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายสยามได้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอันดีของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วัดชัยมงคล  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ

Wed, 26/10/2016 - 16:47

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง จำนวน 3 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทรักษ์ และหมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า ผู้ลงสมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด 99 คะแนน รองลงมา คือ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 82 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 35 คะแนน ตามลำดับ

กิจกรรม “ชาวราชมงคลศรีวิชัย น้อมถวายความอาลัย แด่พ่อของแผ่นดิน”

Tue, 25/10/2016 - 21:49

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “ชาวราชมงคลศรีวิชัย น้อมถวายความอาลัย แด่พ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมดังกล่าว เริ่มขึ้นในเวลา ๑๘.๐๐ โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย แปรขบวนเป็นรูปสัญลักษณ์ “๙” เจริญจิตภาวนาเป็นเวลา ๙ นาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖,๕๐๐ คนโดยประมาณ ณ สนามกีฬา มทร.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม

Sat, 22/10/2016 - 17:04

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม2559 เวลา 15.30น. ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และประชาชนในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการย้อมผ้าดำ ทำดีเพื่อพ่อ

Fri, 21/10/2016 - 15:53

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ "ย้อมผ้าดำ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบริการย้อมผ้าดำและแจกริบบิ้นสีดำสำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยสำนักงานจังหวัดสงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ บริการตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการนวดแผนไทย และกิจกรม   อื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา 

เลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Thu, 20/10/2016 - 16:40

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี พื้นที่สงขลา ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยมีผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธยา สมสุข หมายเลข 2 อ.สำราญ  ขวัญยืน และ หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผลการเลือกตั้งปรากฎว่า อ.สำราญ ขวัญยืน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2  ได้คะแนนการเลือกตั้งสูงสุด 223 คะแนน รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน 118 คะแนน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธยา สมสุข 21 คะแนน  

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีสรงน้ำและบำเพ็ญพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา

Fri, 14/10/2016 - 17:52

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีสรงน้ำและบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดแหลมทราย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Fri, 14/10/2016 - 17:35

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

Thu, 13/10/2016 - 16:34

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 ราย ได้แก่ ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ อ.สุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.เยาวพา ณ นคร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.อัญชลี สุวรรณะ คณะศิลปศาสตร์ อ.พัฒนา ธรรมสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เวที วิสุทธิแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล คณะเกษตรศาสตร์ อ.ประยงค์ คงนคร  คณะเกษตรศาสตร์ รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม คณะเกษตรศาสตร์ รศ.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณชลอ สุวลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณอำนวย จุลวรรณโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณอั่ว ทองบุปผา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคุณเฉลียว วงศ์น้อย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

Tue, 04/10/2016 - 14:46

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 ราย ได้แก่ ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ อ.สุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อ.ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.เยาวพา ณ นคร อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.อัญชลี สุวรรณะ คณะศิลปศาสตร์ อ.พัฒนา ธรรมสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เวที วิสุทธิแพทย์ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สมคิด อินทร์ช่วย คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.สิริศักดิ์ บริรักษ์ธนกุล คณะเกษตรศาสตร์ อ.ประยงค์ คงนคร  คณะเกษตรศาสตร์ รศ.นิพนธ์ ใจปลื้ม คณะเกษตรศาสตร์ รศ.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณชลอ สุวลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณอำนวย จุลวรรณโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณอั่ว ทองบุปผา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคุณเฉลียว วงศ์น้อย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

Thu, 22/09/2016 - 13:44

วันที่ 22 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วย คุณวิน จิตรไกรสร และคุณดนุภพ พลันสังเกตุ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เข้ารับฟังการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมติดตามประเมินผลของผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ : IRDP) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 144-9/2559

Tue, 20/09/2016 - 15:35

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 144-9/2559 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อหารือและติดตามความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS