Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 48 min ago

แนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

Fri, 18/08/2017 - 09:18

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม ทีมแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความสนใจจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT ครั้งที่ 19

Wed, 16/08/2017 - 15:33

ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย นำโดย อ.สำราญ ขวัญยืน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิข สังคม การศึกษารวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ณ Universitas Utara, Medan, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์

Wed, 16/08/2017 - 14:54

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Fri, 11/08/2017 - 10:49

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  สามารถคลิกดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

Fri, 11/08/2017 - 10:18

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะผู้เบริหาร คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ขอน้อมถวยพระพรชัยมงคล  ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตลอดนานเทอญ  ณ อาคารอเนกประสงค์  มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา

Wed, 09/08/2017 - 11:50

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา เพื่ออบรมชี้แจงกระบวนการออกแนะแนวของอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมองเห็นถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย ได้รับเกียติจาก รศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานให้พิธีเปิดโครงการดังกล่าว  โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าโครงการ  คุณนารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ  
ซึ่งผู้เข้าร่วบมโครงการ ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ในการนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้ในการทำงานต่อไป  ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง 

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Wed, 09/08/2017 - 11:01

เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

Fri, 21/07/2017 - 14:30

 เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2560 ท่านสมัชชา โพธิ์ถาวร  ตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูัทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถ.ราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการแนะแนวการศึกษา

Fri, 21/07/2017 - 11:25

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการแนะแนวการศึกษาในหัวข้อกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากคณาจาร์จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Thu, 20/07/2017 - 14:48

ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2560 งานบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ ครูศิลปะ โดยมี ดร.จเร สุวรรรชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธานเปิดพิธี ร่วมด้วยอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมในการอบรมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สอนวิชาศิลปะระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน ณ ห้อง 31100 ตึก 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวข้อการอบรมมีดังนี้ วันที่ 16 ก.ค.60 บรรยายหัวข้อครูศิลปะ โดย ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ฝึกปฏิบัติการ ฐานที่ 1 หัวข้อ สุข สร้างศิลป์ โดย อ.แก้วสุดา บุตรเผียน ,ผศ.กิตติ พิมเสน วันที่ 17 ก.ค.60 ฝึกปฏิบัติการ ฐานที่ 2 หัวข้อ วาทะ เสริมใจ โดย อ.เอกพงษ์ คงฉาง , ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ฐานที่ 3 หัวข้อ ต่อยอด สร้างสรรค์ โดย อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข , อ.บูชา ผกากรอง  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

กิจกรรมกีฬาแสด-ดำ ประจำปี 2560​

Thu, 20/07/2017 - 14:46

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาแสด-ดำ ประจำปี 2560​ โดยมีอาจาร์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เปิดงานกิจกรรมกีฬาแสด-ดำในครั้งนี้ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

มทร.ศรีวิชัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

Fri, 14/07/2017 - 13:52

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้ในพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เวลา 13.30 น. - 16.30 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักคณบดี คณะศิลปศาสตร์

โครงการศึกษาและฝึกปฎิบัติจากแหล่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ

Thu, 13/07/2017 - 08:59

เมื่อวันที่ 4 -9 กรกฏาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการศึกษาและฝึกปฎิบัติจากแหล่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ  ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี  และกรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ และอาจารย์สิริมา สัตยาธาร ผู้ดูแลและประสานงานโครงการ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Tue, 11/07/2017 - 14:14

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา : 13.00 น.สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วม แห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเครื่องสังฆทานและผ้าอาบน้ำฝน โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี คลิก

ลงนามความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

Tue, 11/07/2017 - 11:49
ลงนามความร่วมมือ - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลกกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอนจำกัดเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

Fri, 07/07/2017 - 11:50

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี  2560 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธที่ดี ณ ห้องประชุมใช้บางยาง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

Fri, 07/07/2017 - 11:31

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถ.ราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ARCH BUTTERFLY OF NIGHT FRESHY STAR 2017

Thu, 06/07/2017 - 14:21

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประกวดดาว เดือน ประจำปี 2017 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้ นายนัฐวุฒิ จารุธรรมภารณ์ จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับตำแหน่งเดือน นางสาววราวดี ศรีนุ้ย จากหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ได้รับตำแหน่งดาว นายกรีติ กองสวัสดิ์ จากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับตำแหน่งดาวเทียม และนายธนาวุฒิ แสงขำ จากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับตำแหน่ง มิสจัมโบ้ควีน ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

คณะผู้บนิหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Thu, 06/07/2017 - 10:34

เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์

Thu, 06/07/2017 - 10:08

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี เป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก 

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS