Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 4 hours 5 min ago

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี

Wed, 07/06/2017 - 16:02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ  นางสาวปุณยาพร  ราชฤทธิ์ (น้องน้ำหวาน)  นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับตำแหน่งนางสาวสมิหลา  รางวัลขวัญใจช่างภาพ  และรางวัลนางงามบุคลิกภาพดี ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Tue, 06/06/2017 - 09:04

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิเช่น ด้านหน้าที่และสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทะเบียน และการวัดผล , ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ., การผ่อนพันการเกณฑ์ทหาร, ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร, สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย เป็นต้น โดยมีนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 720 คน ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2560

Mon, 05/06/2017 - 14:03

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

กิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย"

Mon, 05/06/2017 - 13:58

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย" โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ร่วมจุดพรุเปิดงาน ณ สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล "ปั่นเพื่อพ่อหลวง"

Mon, 05/06/2017 - 13:54

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล "ปั่นเพื่อพ่อหลวง" เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา

Fri, 02/06/2017 - 14:57

สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การทำงานได้จริง ณ สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

Fri, 02/06/2017 - 10:44

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโดยมีอาจารย์จักรายุธ มุ่งศิริ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณ โรงเรียนบ้านผักกูด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Thu, 01/06/2017 - 15:24

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งด้านการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการทำงาน และการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประศาสตร์วิชาให้แก่ผู้จบการศึกษา โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 230 คน  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

Thu, 01/06/2017 - 15:22

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบนพื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เดินตามแนวทางพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพเสริมบนพื้นฐานความพอเพียง โดย คุณวารีรัตน์ ขุนทอง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 240 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเป็นภาษาต่างประเทศ

Tue, 30/05/2017 - 14:06

    เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเป็นภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก MR. MASAHIO HORINOUCHI เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปลาในถิ่นอาศัยของหญ้าทะเล” และในช่วงบ่ายออกสำรวจ ปลาและหญ้าทะเลบริเวณชายหาดราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัมมนา กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2

Mon, 22/05/2017 - 16:11

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ตลาดแพะอาเซียนและผลิตภัณฑ์นมแพะ”จัดโดยโครงการวิจัยต้นแบบธุรกิจสัตวเคี้ยงเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯภายใต้การสนับสนุนของ สวก. และบริษัทพรชัยอินเตอร์เทรด จำกัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ฯ อ.เมือง จังหวัดกระบี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นสำรองที่นั่งได้ที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 075-489611 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกhttp://pr.rmutsv.ac.th/content/2017/05/18-1372

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง

Mon, 22/05/2017 - 16:07

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล ภายในโครงการมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานด้านขนส่งทางราง สามารถอ่านข้อความต่อได้ที่นี้ คลิก

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนเมษายน

Tue, 25/04/2017 - 13:18

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถ.ราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

   

มทร.ศีวิชัยร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด้จพระนเรศวรมหาราช

Tue, 25/04/2017 - 10:53

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

โครงการปั่นจักยาน ๑ ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Tour of Songkhla

Mon, 24/04/2017 - 11:20

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดโครงการปั่นจักยาน ๑ ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Tour of Songkhla โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมทั้งรณรงค์การลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อนร่วมกันรักษาสิ่งเเวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ร่วมถึงส่งเสริมให้ปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ

มทร.ศรีวิชัย ร่วมซ่อมสะพานไม้กับชาวชุมชนตลาดน้ำคลองแดน

Mon, 24/04/2017 - 10:50

ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2560 นศ.สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุกิจ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมซ่อมสะพานไม้กับชาวชุมชนคลองแดน โดยได้รับการสนับสนุนไม้จาก อบจ.สงขลา

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

Wed, 12/04/2017 - 15:52

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดโอกาศให้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.สงขลา

สรงนํ้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์

Wed, 12/04/2017 - 13:30

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าพบพระเจ้าคุณพระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เพื่อสรงนํ้าขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

มทร.ศรีวิชัย พบปะสื่อมวลชนสื่อสารสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี

Wed, 12/04/2017 - 11:12

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ มทร.ศรีวิชัย พบปะสื่อมวลชนสื่อสารสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี "ทิศทางการก้าวเดิน มทร.ศรีวิชัย" เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับสื่อมวลชน ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

 

งาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

Tue, 11/04/2017 - 20:57

ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2560 ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมีมทร.ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” การศึกษาดูงานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเลี้ยงตอนรับทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล การเเสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 9 ราชมงคล และกิจกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น การสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา การนำเสนอผลงานและการแข่งขัน Show & Share แนวปฏิบัติที่ดีในการนำวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น ภายในงานครั้งนี้ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัล 4 รางวัล ได้แก่
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love”
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทชาย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการนำเสนอผลงานและการแข่งขัน Show & Share แนวปฏิบัติที่ดีในการนำวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา
โดยงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปีต่อไป

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS