Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 17 min ago

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรภายในแบบ Internal และพิจารณากลุ่มตัวอย่าง

Mon, 03/04/2017 - 13:53

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  ผศ.ยงยุทธ หนุเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกับนักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมงานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรภายใน แบบ Internal และพิจารณากลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มทร.ศีวิชัยร่วมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

Fri, 31/03/2017 - 13:41

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา 

การประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

Thu, 30/03/2017 - 14:55

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  2 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำเสนอผลงานวิจัย  โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมดังนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติ จากผศ.ยงยุทธ หนุเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมใช้บางยาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

พิธีลงนามความร่วมมือและร่วมจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)

Tue, 28/03/2017 - 10:03

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิิวิชัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และเข้าประชุมหารือร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงแห่งโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก) เพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าสงขลา ในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

รับชมวีดีโอ

https://youtu.be/g40YohVQ9qM

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนมีนาคม

Tue, 28/03/2017 - 08:42

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 1 ปี . ที่ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

รับชมวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=2NgxsyAHNbA&t=49s

อบรมวิชาชีพ ให้แก่ครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย

Thu, 23/03/2017 - 14:30

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ คณะครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 50 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดพานดอกไม้ ในศาสนพิธี และการทำอาหารไทย ขนมไทย ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเตรียมการทำดอกไม้ในศาสนพิธี การทำอาหารคาว -หวาน ได้แก่ ข้าวคลุกกะปิ และปอเปี๊ยะทอด ขนมหวาน คือ ทับทิมกรอบ ให้กับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สาขาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

เจตจำนงสุจริตและนโยบายการบริหารงาน มทร.ศรีวิชัย

Wed, 15/03/2017 - 12:29

       การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมยานา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

Embedded video for เจตจำนงสุจริตและนโยบายการบริหารงาน มทร.ศรีวิชัย

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕

Wed, 08/03/2017 - 15:51

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 10 นาทีและนำสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Fri, 24/02/2017 - 08:51
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 1 ปี . ที่ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Wed, 15/02/2017 - 08:56

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง ในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือนเป็นเวลา 1 ปี . ที่ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
     สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นในห้วงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ชาวราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา
     โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เดือนละ 2 ครั้ง คือในวันพระใหญ่ วันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ ของทุก ๆ เดือน ณ บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยฯและกิจกรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันพุธที่สองของเดือน โดยทั้งสองกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๔

Wed, 15/02/2017 - 08:46

เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ร่วมพิธีนั่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา 10 นาทีและนำสวดอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองสงขลา

   

งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017

Tue, 14/02/2017 - 11:46

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแสดงผลงานนักศึกษา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ของนักศึกษามากมาย ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

งานประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาภายใต้

Tue, 14/02/2017 - 11:00

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานในพิธีเปิดงานประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษาภายใต้ “งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจำปี 2560 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก โดยภายในพิธีเปิดงานท่านอธิการบดีเดินเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya)

Thu, 26/01/2017 - 14:51

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET Hub Srivijaya) ระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science:สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันคีนันแห่งเอเชียร่วมลงนาม เพื่อพัฒนาการศึกษาโดย โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาทที่สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

พิธีเปิดงาน ทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐

Wed, 25/01/2017 - 10:10

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทุ่งใหญ่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้น้องๆๆในโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด การเพาะเห็ดฟาง เห็ดหลินจือ เรื่องรู้วัฎจักรของผีเสื้อ  และการแสดงผลงานนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

Wed, 18/01/2017 - 15:32

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมี รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนจากชุมชนจำนวน 6 ชุมชน ณ ห้องประชุมกินรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Wed, 18/01/2017 - 10:44

มื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยผคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ซึ่งข้าวสาร อาหารแห้งที่นำมาตักบาตรในครั้งนีี้ นำไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสำนักงานคณบดีศิลปศาสตร์

วันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู

Mon, 16/01/2017 - 14:08

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู  โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดท่าหิน

Mon, 16/01/2017 - 09:19

เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2560 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับน้องๆในโรงเรียนวันท่าหินอำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  มีกิจกรรมให้รวมสนุก อาทิ สวนในขวดแก้วกิจกรรมต่อจิ๊กซอร์ขนาดยักษ์และอิ่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆที่มาเที่ยวกิจกรรมวันเด็กเป็นจำนวนมาก

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS