Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 17 min 19 sec ago

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนตุลาคม2560

Thu, 19/10/2017 - 10:03
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถ.ราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

Fri, 06/10/2017 - 15:51

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง Thai PBS ร่วมทำข่าว มทร.ศรีวิชัย ปลูกดอกดาวเรือง ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ถ่ายทำสกู๊ปข่าวแนะนำตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

Fri, 06/10/2017 - 15:38

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวจาก ช่อง 3 ช่อง 9 และช่อง Thai PBS เพื่อถ่ายทำสกู๊ปข่าวแนะนำตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ พ.ศ.2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เพาะเห็ดเป็นจำนวนมาก ณ อาคาร 20 สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล IPv6 Ready Awards 2017

Wed, 04/10/2017 - 15:34

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัล IPv6 Ready Awards 2017
จากนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน  ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยมี นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

Fri, 29/09/2017 - 17:43

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ  มีการทำงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยในปีนี้มีคณาจารย์ที่ครบวาระการเกษียณอายุ จำนวน 16 ท่าน ได้แก่ อ.จิราพร ศรีสายะ คณะศิลปศาสตร์  ผศ.เบญจลักษณ์  เข้มคุ้ม คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.พศิกา ชำนาญเวชกิจ คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.ยุทธนา พงศกร คณะบริหารธุรกิจ  อ.ณชพร รัตนาภรณ์ คณะครุศาสตร์ฯ  อ.นิพนธ์ กปิลกาญจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  อ.ทศพร จันทร์กระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  อ.เอื้อมพร คงนคร คณะเกษตรศาสตร์  รศ.สมพร ณ นคร คณะเกษตรศาสตร์  ผศ.พัชรินทร์ นวลศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสมคิด ยุคง คณะเกษตรศาสตร์ นายประภาส จิตจำนงค์ คณะเกษตรศาสตร์  นายบุญชู  ทองบุญยัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายจำนงค์ ชำนาญกิจ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายโผหุ้น  สัตยานุรักษ์ สำนักงานอธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์ มอบดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

Tue, 26/09/2017 - 14:45

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบดอกไม้จันทร์แทนใจ ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 จำนวน 10,700 ดอก ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบ "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ" ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

Mon, 25/09/2017 - 14:18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบ "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ" ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ส่งมอบตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ ให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ภายในงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 "วิจัยขายได้" ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ  พร้อมทั้งนี้ ทางท่าน ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ได้ประสานผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อมอบต่อไปยังนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีความต้องการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายในจังหวัด โดยมี ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ เจ้าของผลงาน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว    ทั้งนี้การมอบตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งผลงานดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนอาชีพและยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0  ซึ่ง "ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ" เป็นผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้จริง ซึ่งมีผลงานรับรองคุณภาพคือ รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560  รางวัล Silver Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Inventional and Design EXPO (KIDE 2015)  รางวัลผู้นำนวัตกรรม Leading Innovation Award จาก IIPNF      

มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559

Tue, 19/09/2017 - 15:09

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายประมวล พัฒน์ทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) นางอวยพร คีรีวิเชียร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์(สาขาสัตวศาสตร์) นายวิรัตน์ สุขแสง ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์(สาขาพืชศาสตร์) นายเสทือน หอมเกตุ ปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการแพทย์แผนไทย) ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

Tue, 19/09/2017 - 15:04

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Innovation Boot Camp ครั้งที่ 2

Fri, 08/09/2017 - 10:30

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมสร้างแนวความคิด และสู่รูปแบบการดำเนินการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น (Innovation Boot Camp ครั้งที่ 2) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากิจกรรมหรือบริการพื้นฐานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของวิสาหกิจเริ่มต้นอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้น ในสถาบันการศึกษาซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษา ณ โรงแรมเลคอินน์ สงขลา

มทร.ศรีวิชัย แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่

Mon, 04/09/2017 - 14:02

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และทีมแนะแนว มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่แนะแนวให้กับวิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ สาขาวิชาสารสนเทศ อาทิ ทุนการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย การเทียบโอน และแนวทางการศึกษาต่อที่ มทร.ศรีวิชัย ณ วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาหาดชลาทัศน์

Fri, 01/09/2017 - 10:18

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาหาดชลาทัศน์ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาในการมีจิตสาธารณะต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา

มทร.ศรีวิชัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2560

Thu, 31/08/2017 - 11:34

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกรียติเป็นประธาน พร้อมคณาจารย์ บุคลากร ทุกภาคส่วนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานสหกรณ์บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Wed, 30/08/2017 - 15:28

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   โดยได้รับเกียรติจาก ชลิตร  รัตนะ  ประธานกรรมการสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์บริการ และการบริหารจัดการด้านหอพัก ร้านค้า ธุรกิจการบริการ และอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานสหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการสัมมนาสถานประกอบการสู่งานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ

Wed, 30/08/2017 - 15:00

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกรียติเป็นประธานในโครงการสัมมนาสถานประกอบการสู่งานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ และรศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทย มาเลเซีย

Wed, 30/08/2017 - 11:48

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ ต้อนรับเยาวชนชาวสยาม จากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนำโดย ดร.ไพฑูรย์ สงแก้ว กงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยคณะและชื่นชม MOU ระหว่าง มทร.ศรีวิชัย กับ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี ที่ให้โอกาสชาวสยามเข้ามาศึกษาต่อ ใน มทร.ศรีวิชัย ที้งนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มทร.ศรีวิชัย รำมโนราห์และกล่าวทำบทต้อนรับคณะฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

Tue, 29/08/2017 - 10:34

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ประจำปี 2560  ในงาน Thailand Research Expo 2017

นายอานูวา มามุ   นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ  นายปรัชทวี ทองมาก นักศึกษาจากวิทยาลัยรัตภูมิ   ได้รับรางวัลจากผลงานเครื่องผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่องไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต  และอาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุห์ดี  นิเซ็ง ได้รับ 2 รางวัล  รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก และผลงาน"การเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค" Enhancement of solar ethanol distillation using ultrasonic waves 

นาย วัชรพงศ์ ถาวรกิจ  นายมารุพงษ์ พุกกะณะสุท  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร จารุวัฒน์ เจริญจิต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล  จากการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น และได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวดในระดับภูมิภาค งานศรีวิชัยแฟร์ 2017

โครงการไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560

Thu, 24/08/2017 - 10:11

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ได้รับเกรียติจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ งานประชุมพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ มหกรรมธงฟ้า ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

เเนะเเนวการศึกษาให้แก่ รร.กำแพงวิทยา จ.สตูล

Tue, 22/08/2017 - 16:57

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และทีมประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับคณะคุณครู และน้องๆ จากโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล และแนะแนวให้ความรู้ถึงเเนวทางการศึกษาต่อแก่น้องๆ ม.6 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มทร.ศรีวิชัย

ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Mon, 21/08/2017 - 09:08
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ท่านสมัชชา โพธิ์ถาวร ตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูัทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ถ.ราชดำเนินนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS