Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ

Mon, 26/02/2018 - 14:34

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนายโชค กิจฉาโณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนวัดท่านางหอม ได้ร่วมพิธีเปิดในโครงการดังกล่าวด้วย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

Sat, 24/02/2018 - 10:43

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการ ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นประธานอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ระดับภาค ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกลุ่มนักศึกษาสถาบันขนาดเล็ก ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

พิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน”

Fri, 23/02/2018 - 10:01

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย
คณะกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณซึ่งมีอาจารย์วิวัฒน์ จิตรนวล เป็นประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ’61 “สองเล เสเริน” ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนีย์บัตร ให้แก่ นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murn

Fri, 23/02/2018 - 08:42

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

การแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

Wed, 21/02/2018 - 08:36

เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรม คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันและทำกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจากส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ - วันที่ 5-7 ก.พ.61 มีการทำ workshop ที่เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง -วันที่ 8-9 ก.พ.61 นักศึกษาร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อเตรียม นำเสนอผลงาน วันที่ 10 ก.พ.61 นักศึกษานำเสนอผลงาน และรับประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560

Tue, 20/02/2018 - 11:45

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ บุคลากร
มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560 และโครงการสร้างกล้าอาสาราชมงคล ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจำนวน 57 คน และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชาวค่ายณ โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช

ร่วมต้อนรับนักเรียนและคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์

Mon, 19/02/2018 - 16:17

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนงค์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ในมทร.ศรีวิชัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ
มทร.ศรีวิชัย สงขลา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

Mon, 19/02/2018 - 13:17

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้นำคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท บริการทำหมันฟรีแก่สัตว์เลี้ยง ณ อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์และนักศึกษาได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่หมู่ 1 - 10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

การแข่งขันแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา

Mon, 19/02/2018 - 09:17

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าเเละปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ วงเวียนประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดปลายทาง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1

Mon, 19/02/2018 - 08:56

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1  ณ ค่ายรัตรสาร จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากอบรมใช้บูรณาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

Mon, 19/02/2018 - 08:54

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561

Thu, 15/02/2018 - 13:22

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินการและการประเมินและการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย

แถลงข่าวเทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย จ.ตรัง

Tue, 13/02/2018 - 13:40

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี พันจ่าเอก ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง ร่วมแถลงข่าว เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเลียบคลองชลประทาน ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยจังหวัดตรัง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1

Tue, 13/02/2018 - 09:54

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง ได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการทดสอบการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับ 1 ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการผ่านการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนั้นผู้เข้าทดสอบจะต้องทดสอบตามฐานต่างๆดังนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่ม 2.การทำความสะอาดแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่ม 3.การตกแต่งเมนูเครื่องดื่ม 4.ความรู้เกี่ยวกับชนิด ยี่ห้อ และประเภทของเหล้า และ5.การประกอบถังเบียร์และกดเบียร์สด โดยในการนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจารย์ภาวิน จันทราทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาสาขาโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ และคุณเดชา วังอินต๊ะ ผู้จัดการร้านอาหาร In time จังหวัดเชียงใหม่ บาร์เทนเดอร์มือหนึ่งระดับเอเชีย เป็นวิทยากรบรรยายและคณะกรรมการ ในการตัดสิน อีกทั้งมีการสอนเทคนิค Flair bartending หรือการโชว์ควงขวดระหว่างการผสมเครื่องดื่ม เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า โดยนักศึกษาสามารถนำวิธีการและเทคนิคนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า และสัตว์ในสวนสัตว์แก่นักศึกษา

Tue, 13/02/2018 - 09:49

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า และสัตว์ในสวนสัตว์แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และ ส.พญ. เบญจธรรม ไทยธรรม จากโรงพยาบาลช้าง ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดยาบำรุง และยาถ่ายพยาธิให้กับช้าง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด 7 ปาง ได้แก่ ปางช้างอ่าวนาง ซาฟารี, ปางช้างอิลิเฟ้น ปาร์ค, ปางช้างภูนาคา, ปางช้างน้อยซี่ คลองสน, ปางช้างเขาพนมเบญจา ถ้ำเสือ, ปางช้างอ่าวนาง จังเกิ้ล ทรีคกิ้ง และปางช้างห้วยโต้  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ศูนย์บริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560

Tue, 13/02/2018 - 09:37

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์บริหาร การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 เขตภาคใต้ ศูนย์สอบที่ 25 ซึ่งมีจังหวัดที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) โดยดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 โอกาสนี้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ.ห้อง AB 201 และ AB 306 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ตัวแทนจากสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

RMUTSV OPEN HOUSE 2018

Mon, 12/02/2018 - 10:00

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมเปิดงาน RMUTSV OPEN HOUSE 2018 การแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการแสดงบนเวที การประกวดSouthern top model 2018  และประกวดภาพถ่าย การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ การประกวดร้องเพลง และการแสดงละครเวทีเรื่อง "แผลเก่า" และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต  ณ เวทีกลาง มทร.ศรีวิชัย

โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0

Mon, 12/02/2018 - 09:10

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก http://pr.rmutsv.ac.th/content/2018/02/9-1589

เตรียมความพร้อมการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้

Thu, 08/02/2018 - 15:19

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับเขตภาคใต้  ในระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย 

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS