Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

Updated: 1 hour 3 min ago

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม"

Thu, 06/07/2017 - 10:05

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 3 ไทยเข้าไว้ ตอน "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา และวันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กรจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางงานพัฒนานักศึกษาได้นำเบ้าพิมพ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา มาให้นักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตรศรัทธาทั่วไปได้ร่วมเทเทียน หล่อเป็นเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแก่วัดหัวเขา อ.นาโยง จ.ตรัง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพ.ศ.2560 ต่อไป โดยมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมเทเทียนเป็นจำนวนมาก  สามารถดูประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

Wed, 05/07/2017 - 09:00

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 เพื่อสานสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมภาคกลางวันเป็นการเข้าฐานกิจกรรมสานสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ ณ บริเวณชายหาดราชมงคล ส่วนภาคกลางคืนเป็นการบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือแก่นักศึกษารุ่นน้อง ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรังโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังเป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์และรุ่นพี่ ร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงาน เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

นิทรรศการและร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2560

Tue, 04/07/2017 - 09:52

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2560 โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการรณรงค์ลดปริมาณขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาด การคัดแยกขยะโดยใช้หลักวิชาการ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเล ได้แก่ ลูกเต่าทะเล และลูกปลากะพงขาว กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช.๗(สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7) หาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 1

Tue, 04/07/2017 - 09:50

พิธีบายศรีสู่ขวัญฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี กล่าวเปิดพิธีและได้รับเกียรติจากอาจารย์ในคณะร่วมผูกสายข้อมือรับขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

“พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2”

Tue, 04/07/2017 - 09:48

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลในโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic“พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม Super น่องไก่ประกอบด้วย นายศราวุฒิ คงจันทร์ นายศรศิน ทองผุด  นายวีรวัฒน์ กุลจันทะศิริ  รางวัลชมเชย ทีม ชะนีเป็ด ก๊าบก๊าบ ประกอบด้วย นางสาวศุภรัตน์ สุขแก้ว นางสาวชนิสรา   สิริสุวัตน์ตระกูล นางสาวชฎาพร ลีไพศาลสกุลรางวัลชมเชย ทีม มีหูมีตา ประกอบด้วย นางสาวกฤติยาณี จันจิตร์  นางสาวจันทร์จิรา ทองหมุน เมื่อเร็ว ๆ นี้  สามารถดูประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 มทร.ศรีวิชัย

Sat, 01/07/2017 - 11:18

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์ โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยกองพัฒนานักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย เข้ารวมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักพระราชวัง

Fri, 30/06/2017 - 09:49

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานครฯ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มทร.ศรีวิชัย

Thu, 29/06/2017 - 13:30

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์ โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

พิธีเปิดกีฬา Extreme สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

Thu, 22/06/2017 - 20:09

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา Extreme สงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวตอนรับ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันยิมนาสติก

Thu, 22/06/2017 - 13:11

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันยิมนาสติก สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ โรงยิมเนเซียม 2 มทร.ศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ยิมนาสติก ศิลป์ชาย ประเภทห่วงนิ่ง รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สมุทรสาคร รองชนะเลิศอันดับสอง จ.สุพรรณบุรี
  • ยิมนาสติก ศิลป์หญิง ประเภทบาร์ต่างระดับ รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับสอง จ.กรุงเทพมหานคร
  • ยิมนาสติก ศิลป์ชาย ประเภทม้าหนู รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับสอง จ.กรุงเทพมหานคร
  • ยิมนาสติก ศิลป์หญิง ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด รางวัลชนะเลิศ จ.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับสอง จ.ชัยภูมิ
  • ยิมนาสติก ศิลป์ชาย ประเภทฟอร์เอ็กเซอร์ไซส์ รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับสอง จ.สมุทรสาคร
  • ......ในนามคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์  ครั้งที่ 45 "เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ"..........

มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันยิมนาสติก สงขลาเกมส์

Wed, 21/06/2017 - 20:11

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัลในการแข่งขันยิมนาสติก สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ โรงยิมเนเซียม 2 มทร.ศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ยิมนาสติก ศิลป์หญิง ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับสอง จ.สมุทรสาคร
- ยิมนาสติก ศิลป์ชาย ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับสอง จ.เชียงใหม่
- ยิมนาสติก ศิลป์หญิง ประเภทบุคลรวมอุปกรณ์ รางวัลชนะเลิศ แพรวพราว ดวงจันทร์ จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กัญญาณัฐ บุญเทิง กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับสอง ศศิวิมล เมืองพวน จ.สมุทรสาคร
- ยิมนาสติก ศิลป์ชาย ประเภทบุคลรวมอุปกรณ์ รางวัลชนะเลิศ นายจามร พรมหมณี จ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายอนาวิน โพธิทอง จ.สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับสอง นายณัฐติพงศ์ เอียดวงศ์ จ.สุพรรณบุรี

พิธีเปิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

Tue, 20/06/2017 - 14:34

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพ “สงขลาเกมส์”

Tue, 20/06/2017 - 14:27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมสำหรับการร่วมกับจังหวัดสงขลาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ”สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 โดยเป็นสถานที่แข่งขันกีฬา 4 ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ ยิมนาสติก มวยสากลสมัครเล่น เอ็กซ์ตรีม  และหมากล้อม  และเป็นศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "สงขลาเกมส์" ซึ่งจัดการแข่งขันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ”สงขลาเกมส์ เกมส์แห่งสปิริตและมิตรภาพ” ในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ที่ http://www.songkhlagames.com/

พิธีเปิดกีฬายิมนาสติก สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

Tue, 20/06/2017 - 10:50

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬายิมนาสติก สงขลาเกมส์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45

Mon, 19/06/2017 - 15:30

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชนและประมวลผลการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อรับรองวื่อมวลชนและเป็นศูนย์กลางสืือต่างๆ และประมวลผลการแข่งขัน กีฬาสงขลาเกมส์ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

Mon, 12/06/2017 - 10:58

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Mon, 12/06/2017 - 10:58

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ   สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก
 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรธรรมราช ไสใหญ่

Mon, 12/06/2017 - 10:54

    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ยุค 4.0 ให้เก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถในการเรียนและนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้จริง ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน

Mon, 12/06/2017 - 10:52

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไปจัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน กิจกรรมย่อยที่ 4โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้สามเณรมีความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสามเณรให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งขึ้น ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลาซึ่งโครงการมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2560  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว (ปีที่2)

Mon, 12/06/2017 - 10:50

เมื่อวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาซึ่งในปีที่ 2 นี้มีกิจกรรมเพื่อชุมชนหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์โดยใช้ปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพร่วมกับกากตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปปลาท่องเที่ยวและปลาอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนสำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำของเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาท่องเที่ยวปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากากรแปรรูปปลาท่องเที่ยวปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆในท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการผ่านคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ คลิก

Pages

RMUTSV Service

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบบริการสารสนเทศระบบข่าวประชาสัมพันธ์ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นห้องเรียนเสมือน LMS